بعد از اینکه IIS نصب شد، چندین راه وجود دارد که بفهمید web server به طور کامل نصب شده یا خیر. اگر از بخش Server Manager به قسمت Roles بروید و روی علامت + کلیک کنید، تمامی role های نصب شده را می توان دید. روی web server کلیک کرده تا جزییات آن را مشاهده کنید. این صفحه همه نوع اطلاعات مربوط به event log هر آیتم را که نیاز به توجه دارد، نشان می دهد.

در قسمت Events هرگونه خطا و یا مشکلی در سرویس پیش بیاید را نمایش داده و در قسمت System Services سرویس هایی که همراه با این role نصب می شوند را نشان می دهد. سرویس World Wide Web Publishing Service (W3SVC) مسئول پردازش اصلی پاسخ دادن به درخواست های وب است که به وب سرور ارسال می شوند. همچنین server manager اطلاعاتی درباره اینکه چه role سرویس هایی برای web server نصب شده اند را نشان می دهد.شما می توانید آنها را حذف یا سرویس های دیگری را نصب کنید.در قسمت Resources And Support نیز توصیه ها و اطلاعات جزیی در مورد IIS به شما ارائه می شود که مخصوصا برای زمانی که اولین بار IIS را روی کامپیوتر نصب می کنید، مفید است.