در مطالب قبلی به طور مقدماتی با  شی Session  در زبان برنامه نویسی ASP.NET آشنا شدیم در این مطلب قصد داریم تا به جزئیات این شیء بپردازیم و چگونگی ذخیره مقدار در Session State در زبان asp.net را بررسی کنیم.

نحوه تعریف و ذخیره مقدار در شی Session :

در مثال عملی زیر ، نحوه تعریف چندین متغیر و سپس ذخیره آنها را در شی Session را نشان داده ایم .

در این مثال ابتدا ۳ متغیر متنی به نام های firstName ، lastName و City را تعریف و مقدار دهی کرده ایم .

سپس ۳ متغیر Session در صفحه را تعریف نموده و مقدار هر یک از متغیرها را درون Session قرار داده ایم :

untitled