فرآیند ساخت Virtual Directory، همانند ساخت web application است. کافیست در IIS Manager، روی وبسایت و یا web application مورد نظر راست کلیک کرده و Add Virtual Directory را انتخاب کنید.

همانند web application، در قسمت Alias نامی را برای virtual directory مشخص کنید. این نام مانند Networks در URL ای مانند http://serversetup.ir/Networks خواهد بود.

در بخش physical path بایستی مسیر پوشه مورد نظر را انتخاب کنید تا این پوشه محتوا را برای این virtual directory ذخیره کند. گزینه Connect As به شما این امکان را می دهد که تا به IIS بگویید از چه روشی به محتوای سایت دسترسی پیدا کند. حالت پیشفرض آن روی Pass-Through Authentication بوده که IIS برای دسترسی به محتوای سایت از یوزر و پسورد همان کاربری که درخواست را ارسال کرده ، استفاده کند. گزینه Test Settings به شما اجازه می دهد تا مشخص کرده که جزییات به درستی وارد شده است یا خیر.