با استفاده از قانون @font-face ابتدا باید یک نام برای فونت خود استفاده کنید (مثلاً vbiran) و بعد آن را به فونت که قبلاً آپلود کرده اید هدایت کنید .
برای نسبت دادن یک فونت به یک المنت باید از font-family استفاده کنید :

vcv