در این آموزش قصد داریم که به شما آموزش دهیم برای permission یا همان سطح دسترسی دادن به یکه پارتیشن باید به چه صورت عمل کرد کاری که در عین حال که می تواند مفید و موثر واقع شود و به همان اندازه هم ساده است .کافی است که  طبق این نوشته عمل کنید.
برای دادن permission به پارتیشن بر روی پارتیشن مدنظر رفته و پس از کلیک راست گزینه properties را انتخاب کرده سپس security tab را انتخاب می کنیم، در این صفحه می توانیم برای گروه ها و یوزرهای مختلف سطح دسترسی تعیین کنیم، برای اینکار گزینه edit را انتخاب کرده. در این صفحه میتوانیم با گزینه add گروه و یوزری را اضافه و با گزینه remove گروه و یوزری راحذف کنیم.در قسمت پایین صفحه ( permissions for authenticated users) سطح دسترسی را برای گروه ها و یوزرها مشخص می کنیم:

list folder contents -1 : پایین ترین سطح دسترسی شخص که فقط می تواند از روی فولدرها و فایل های پارتیشن عبور کند.

read -2 : مانند گزینه بالایی است بعلاوه مشاهده محتویات فایل های معمولی ولی فایل های اجرایی را نمی توان باز کرد برای این کار احتیاج به اجازه read & execute داریم.

۳- write: می توان فایل و فولدر ساخت و محتویات فایل را تغییر داد.

۴- read & execute : با داشتن این گزینه می توانیم گزینه های ۱ و ۲ و ۳ را داشته باشیم.

۵- modify : اولین سطحی است که اجازه delete را داریم. در این سطح اجازه change permission نداریم.

۶- full control : در این سطح تمام اجازه بالا را داریم و همچنین اجازه change permission هم داریم.

permission برای تمام فایل ها و فولدرهایی که داخل پارتیشن ها ساخته می شود هم صدق می کند.