چگونه می توانم در سی پنل یک دیتابیس بسازم؟ برای ساخت بانک اطلاعاتی در سی پنل ( database) به قسمت MySQL® Database Wizard رفته سپس در صفحه باز شده مراحل را طی نمایید تا دیتابیس ایجاد شود.همچنین می توانین جهت ساخت دیتابیس از MySQL® Database نیز اقدام نمایید.