برای ایجاد forward خودکار ایمیل در دایرکت ادمین از قسمت Email Managment روی گزینه Forwarders کلیک کنید. سپس روی گزینه Create new E-Mail Forwarder کلیک کنید.

در قسمت Forwarder Name آدرس ایمیل خود را مشخص کنید. به عنوان مثال ایمیل های info و info1 و info 2 را تمایل داریم به ایمیل دیگری منتقل کنیم :

info,info1,info2

در قسمت Destination Email آدرس ایمیلی که قرار است ایمیل ها به آن forward شود را وارد کنید. در این قسمت هم امکان اضافه کردن چند ایمیل در همین کادر وجود دارد مانند :

email1@domain.com,email2@domain.com