چگونه رمز عبور اکانت FTP ایجاد شده در دایرکت ادمین را تغییر دهم؟

در صفحه اصلی دایرکت ادمین روی گزینه FTP Management کلیک کنید و اکانت FTP خود را پیدا کنید و از قسمت Password روی گزینه change کلیک کنید.