پس از ورود به بخش ” ثبت دامنه ” در کنترل پنل وبلاگ ، چند فید خالی را مشاهده می کنید.شما باید پس از سفارش دامنه به ما ، آن را در قسمت مورد نظر نوشته ، سپس منتظر تایید سرویس هنده خود باشید.ما نیز DNS سرویس دهنده شما را در کنترل پنل دامنه تان وارد می کنیم…به این طریق بین رویس دهنده وبلاگ و سویس دهنده دامنه ارتباط برقرار خواهد شد و یکدیگر را شناسایی می کنند.در نتیجه دامنه بر روی وبلاگ و تمامی لینک های مربوط به وبلاگتان تنظیم و ست خواهد شد!!!!