در زمان سفارش سرویس هاست اطلاعاتی تحت عنوان Host Information  و یا اطلاعات هاست به صورت پست الکترونیکی برای شما ارسال شده ، همچنین نمونه این اطلاعات در محیط کارتابل شخصی شما در وب سایت نیودیتا نیز وجود دارد که در آنجا اطلاعات مربوط به ورود به کنترل پنل Helm  ثبت گردیده. به طور کلی برای ورود به محیط کنترل پنل می توانید از پورت شماره ۸۰۸۶ دومین خود استفاده فرمایید. )مانند:http://www.nivdata.com:8086 ) دقت داشته باشید که حتما در انتدا نشانی می بایست http:// را وارد نمایید، در غیر این صورت صفحه نخست کنترل پنل نمایش داده نمی شود و احتمالا با خطای  The webpage cannot be displayed مواجه می شوید. Account Name  ، Login Name  و Login Password  را مشابه اطلاعات موجود در “اطلاعات هاست ” وارد نمایید.