از آن جایی که شما مدیریت ساسپند شدن اکانت ها یا باز کردن آن را از WHM انجام می دهید ؛ میتوانید لیستی از این اکانت های ساسپند شده را مشاهده نمایید و به ترمینت را آن ساسپند کردن آن ها بپردازید, با استفاده از مراحل زیر:

مرحله یک : به WHM لاگین کنید .

مرحله دو : به مسیر زیر بروید :

Home >> Account Functions >> List Suspended Accounts