چک کردن پشتیبانی مرورگر از SSE

بهتر است قبل از هر چیز پشتیبانی مرورگر از SSE را بررسی کنیم تا در هر حالت کد خود را بر مبنای آن بنویسیم.

قطعه کد زیر بررسی می کند که آیا مرورگر از متد SSE پشتیبانی می کند یا خیر و کد لازم را در هر صورت اجرا می نماید:

mk

 

کد سمت سرور

برای اینکه مثال بالا عمل کند باید صفحه ای وجود داشته باشد که قابلیت تولید و ارسال Update را داشته باشد. برای مثال یک صفحه PHP یا ASP

کد سمت سرور برای ارسال آپدیت بسیار ساده است. کافی است در صفحه PHP یا ASP، مقدار خاصیت Content-Type صفحه را بر روی مقدار text/event-stream تنظیم نمایید. حالا می توانید جریان ارسال اطلاعات را شروع نمایید.

کد PHP:

nn

کد ASP به زبان VB:

mj

توضیح کد:

مقدار خاصیت Content-Type صفحه را بر روی مقدار text/event-stream تنظیم نمایید.
مشخص نمایید که صفحه نباید اطلاعات را Cashe (ذخیره) نماید.
داده ها را برای ارسال آماده نمایید، همواره با کلمه data شروع می شود.
با استفاده از متد ()Flush، نتیجه را به صفحه درخواست کننده ارسال نمایید.