شاید برای شما هم پیش آمده باشد که زمانی که با استفاده از تگ <a/><a> یک لینک ایجاد می کنید زیر نوشته شما یک خط ایجاد می شود  و شاید این موضوع را برخی افراد در سایت خود نپسندند.برای این مشکل یک راه حل بسیار ساده وجود دارد که شما می توانید از آن طبق نوشته زیر به راحتی استفاده کنید.

در صورتی که تمایل دارید آن خط را حذف کنید می بایست با استفاده از کد های CSS، در تگ a میزان decoration را حالت none قرار دهید. مانند کد زیر:

;{a {text-decoration:none

در این حالت خط زیر متن حذف خواهد شد.