یک پروتکل مسیریابی برای شبکه های IP ی چون اینترنت است که به یک مسیریاب امکان میدهد تا کوتاهترین مسیر منتهی به هر گره را برای پیام های ارسالی محاسبه نماید.مسیریاب برای انجام محاسبات خود اطلاعاتی را درباره گره های متصل به خود به مسیریاب های دیگر شبکه ارسال میکند تا اطلاعاتی درباره وضعیت ارتباط ها گرد آوری کند
OSPF میتواند با هر نوع روتری ارتباط داشته باشد
این پروتکل برای شبکه های سازمانی (Enterprise Network) میتواند استفاده شود
OSPF عمل میکند در SPF Technologes

autonomous system

 

Area
Area یک مجموعه از روترها است کد بوسیله single administrator  اداره و نگهداری میشود

ASBR(Autonomous System Border Router)

روتر ناحیه مرزی که جایگزین شده بین یک autonomous system ospf و یک شبکه بدون OSPF که عمل میکند هر دو, OSPF و روتر پروتکل اضافه شده مانند RIP
ASBR ها باید قرار داده شوند در یک ناحیه non-stub OSPF

Backbone
بخش مبنایی یک شبکه که فراهم میکند مسیر اولیه برای ترافیک فرستاده شده و راه انداخته شده از بقیه شبکه ها

Process ID
یک عدد است که برای اجرای مراحل مختلف OSPF در یک روتر صادر میشود

WildCard

یک عدد است که تعیین میکند چه مقدار IP address در OSPF استفاده میشود
Range از subnet ها را تعیین میکند
wildcar برای تطبیق IP استفاده میشود
بطور مثال ip و wildcard زیر نشان میدهد range صفر تا ۲۵۵ را

۱۹۲٫۱۶۸٫۱۰٫۰  ۰٫۰٫۰٫۲۵۵

WildCard

 

در wildcard آن octet که صفر است چک نمیشود و آن octet که ۲۵۵ است بدین معنی است که range یک تا ۲۵۵ را چک کند

OSPF Syntax
RA(config)#router ospf process-id
RA(config-router)#network wildcard-mask area area-id

RA(config)#router ospf 100
RA(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area0
RA(config-router)#network 120.120.120.0 0.0.0.3 area0

RB(config)#router ospf 101
RB(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area0
RB(config-router)#network 120.120.120.0 0.0.0.3 area0
RB(config-router)#network 150.150.150.0 0.0.0.3 area0

RC(config)#router ospf 102
RC(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area0
RC(config-router)#network 150.150.150.0 0.0.0.3 area0