پیکربندی شبکه
هنگامی که توزیع لینوکس خود را نصب کردید، شبکه پیکربندی می شود. ممکن است از قبل یک eth0 فعال از پیکربندی اولیه داشته باشید، اما در طول زمان، به اعمال تغییرات نیاز دارید. در ادامه انواع متفاوتی از پیکربندی در حوزه شبکه IP و فایلها و ابزارهای کاربردی را پوشش خواهیم داد.
وب مین
وب مین مجموعه ای کاربردی و مفید از ابزارهای پیکربندی شبکه را با عنوان Networking ارایه می دهد. شما می توانید واسطهای مختلف را پیکربندی نموده، تنظیمات جاری آنها را تغییر داده و ذخیره نمایید. علاوه بر این تنظیمات روترها و Gatewayها، کارخواه (کلاینت) DNS و آدرسهای میزبان محلی (local host) را نیز می توان از طریق وب مین انجام داد. هنگامی که کلیه پیکربندیها ویرایش شدند می توانید با کلیک بر روی Apply Configuration تغییرات را نهایی و اعمال کنید. نیازی به راه اندازی مجدد سیستم نمی باشد.