پیدا کردن لینک های دنبال شده(Followed Links)
لینکهای فالو در گوگل پلاس عملکرد کاملاً متفاوت برای خود دارد.
وقتی گوگل پلاس متولد شد، گنجی برای لینک ها و بهشت متخصصین سئو محسوب می شد. از آن زمان، گوگل برای لینک های نوفالو نیز ارزش زیادی قائل شده است و قدرت برابری برای آن در نظر گرفته است. این شامل پروفایل لینک ها و URL های اشتراک گذاری شده می شود. هیچ استثنائی نیست. Public +1s همیشه لینک فالو و دنبال شونده باقی خواهد ماند.
در حال حاضر هر وقت بازدیدکننده +۱ را بدون اشتراک گذاری انجام دهد، نتیجه یک لینک دنبال شده است، تا زمانی که آن را در حالت “عمومی” تنظیم کند. این می تواند تنها به عنوان بازدید محسوب شده و گوگل به زودی این لینک های دنبال شده را حذف می کند.