نحوه پیکربندی session در برنامه های وب را ادامه می دهیم .

Timeout
یکی دیگر از تنظیمات مهم در ارتباط با session state ، مشخص کردن مدت زمان timeout است . مقدار در نظر گرفته شده برای خصلت فوق ( تعریف شده در فایل web.config ) ، مدت زمان انتظار ASP.NET قبل از حذف session را مشخص می کند ( عدم دریافت هیچگونه درخواست در بازه زمانی مشخص شده ) .
در نمونه کد زیر به ASP.NET اعلام شده است که اگر پس از گذشت ۲۰ دقیقه درخواستی از سرویس گیرنده دریافت نگردید ، session آن را حذف کن .

state

خصلت فوق یکی از مهمترین پارامترهای مدیریت session در برنامه های وب است که عدم مقداردهی مناسب آن می تواند نتایج نامطلوبی را در ارتباط با کارآئی یک برنامه وب به دنبال داشته باشد . در زمان مقداردهی پارامتر فوق می بایست به این نکته دقت شود که اولا” زمان در نظر گرفته شده به اندازه ای کوتاه باشد که سرویس دهنده بتواند پس از سپری شدن مدت زمان اندکی که کاربر از برنامه استفاده نمی نماید ، منبع ارزشمند حافظه را آزاد نماید و ثانیا” کاربر بتواند بدون نگرانی در خصوص از دست دادن session خود با خیالی آسوده از برنامه استفاده نماید .
در صورت نیاز ، می توان مقداردهی پارامتر فوق را از طریق کد نیز انجام داد . به عنوان نمونه در مواردی که یک session حاوی یک حجم غیرمتعارف از اطلاعات باشد ، می توان مدت زمان حیات session را محدودتر کرد . کد زیر نحوه تغییر مقدار پارامتر فوق را به ۱۰ دقیقه نشان می دهد .

tiim'