پشتیبانی از ASP.NET:

این سرویس فقط بر روی هاست ویندوز پشتبانی میشود و لینوکس قابل پشتیبانی نیست