آیا مرورگر از Web Worker پشتیبانی می کند؟

در مرحله اول باید چک کرد که آیا مرورگر ما از متد Web Worker پشتیبانی می کند یا خیر:

tr