یک متخصص کامپیوتر استاد در فن دومین ها
داشتن دانش عمیق در پلت فرم ها , از قبیل ویندوز,یونیکس و لینوکس
داشتنن دانش شایان در شبکه و سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط
مطلع درباره ناحیه های امنیت و موضوعات مرتبط
درکلام دیگر , شما باید فن زیادی در اقدام حملات در سطح بالا داشته باشید