پروسسورها

شاید تا کنون نام Buffer Overflow یا سرریز بافر را شنیده باشید. بعنوان یک متخصص امنیت شبکه این نام قاعدتا کابوس همیشگی شما بوده است. اگر این نام را نشنیده اید اجازه دهید تا به شکل دیگری مساله را معرفی کنیم: بعنوان یک مدیر شبکه یا کارشناس کامپیوتر بدترین خاطره گذشته خود را مرور کنید… Blaster!

یک کرم کامپیوتری که برای آلوده کردن تمامی کامپیوترهای سازمان شما تنها به چند ثاینه وقت و یک ارتباط معمولی با اینترنت نیاز داشت و البته یکعدد سیستم عامل ویندوز. طبق معمول پس از شیوع یک کرم اینترنتی با آلودگی بالا همه به دنبال مقصرین اصلی میگردند. میکروسافت در طی تنها چند ماه بارها مجبور به انتشار Patchهای جدید شد و البته بیش از هر زمان دیگری اعتبارش به چالش کشیده شد. اما آیا واقعا مقصر اصلی میکروسافت بود؟