پروتکل های لایه اینترنت:

IP که مخفف Internet Protocol هست
ARP که مخفف Address Resoulation Protocol هست
ICMP که مخفف Internet Control Message Protocol هست
IGMP که مخفف Internet Group Managemant Protocol هست.