زمان شروع پرداخت الکترونیکی را می توان سال ۱۹۱۸ دانست ، یعنی هنگامی که بانک های فدرال روز آمریکا به انتقال وجوه از طریق تلگراف می پرداختند . پرداخت الکترونیکی اشکال گوناگونی دارد که می توان آن را به دو دسته اصلی تقسیم کرد :
۱- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی
۲- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی
در چنین مکانیسم هایی پرداخت به صورت برخط نیز وجود دارد د از طریق بررسی و کنترل زوایای مختلف سیستم ، اعمال می شود . تعدادی از ابداعات در محدوده پرداخت های الکترونیکی جزیی ( خرده فروشی ) به عنوان پول الکترونیکی شناخته شده اند . این ابداعات که در حال حاضر نیز در مرحله اول توسعه و پیشرفت قرار دارند ، بالقوه دارای این قدرت هستند که قواعد حاکم بر پول نقد را در مورد پرداخت های خرده فروشی به چالش کشیده و در عین حال می توانند معاملات خرده فروشی را هم برای مصرف کننده و هم برای تجار ساده تر و ارزانتر گردانند . در این زمینه ادعا شده است که پول الکترونیکی مفهومی جدید از کیف پول را ارایه نموده ، سیستم پرداخت تجاری را برای اینترنت به وجود آورده و راه دولت ها را برای پرداخت به صورت الکترونیکی ، تغییر داده و انقلابی را در گردش ارزش ( پول ) از طریق خطوط تلفن و امواج ( الکترونیکی ) پدید آورده است .