اگر دیگر به اجرای کامندی به صورت خودکار نیازی ندارید به راحتی میتوانید Cronjob هاست را غیر فعال نمایید. برای این کار :

۱٫    در قسمت Advanced سی پنل Cron jobs را بیابید.
۲٫    در زیر Current Cron Jobs کرن جابی که قصد پاک کردن ان را دارید بیابید.
۳٫    بر روی Delete کلیک نمایید.