مدل دیگری که تاثیر قابل توجهی کسب و کار الکترونیکی بر صادرات و تجارت بین الملل را توضیح می دهد ، مدل دانینگ ( پارادایم گزینشی دانینگ ) است ، که بر اساس الگوی گزینشی ارائه شده است .
الگوی گزینشی را الگوی OLI می نامند . این الگو برای اولین بار توسط دانینگ در سال ۱۹۷۶ بیان شد و برنده جایزه نوبل اقتصاد گردید . این الگو بیان می کند که شکل فعالیت تجارت بین الملل به تعامل رفتار سه مجموعه از مزایا بستگی دارد .
۱- مزیت رقابتی حاصل از تملک : این مزیت نشان دهنده برتریهای خاص شرکت های فعال در فعالیت های تولیدی فرامرزی می باشند، مثل قیمت پایین و توزیع پیشرفته وخدمات پس از فروش گسترده و …
۲- مزیت رقابتی ناشی از موقعیت جغرافیایی محل : این مزایا به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی شرکت ها می باشد . برای مثال اگر یک شرکت تولید کننده قهوه برزیل که بزرگترین منطقه تولید کننده قهوه خام است نزدیک باشد ، از یک نوع مزیت محلی برخوردار است . نزدیکی به بازار مصرف ، مواد اولیه ، منابع تولید ، حاده ها و … این مزایا را ایجاد می کند .
۳- مزایای ناشی از درونی کردن : این مزیت حد و میزانی است که شرکت های دارای مزایای ۰ را با فرآیند درونی L ناشی از قرار گرفتن کشورهایی خارجی از طریق مزیت کردن ترکیب کنند . فرآیند درونی کردن یعنی اینکه بازارهای یک کشور محصولات شرکت های خارجی را همانند محصولات شرکت های خود بدانند و با آغوش باز آن ها را پذیرا باشند .