ارزش بر روی قطعه و یا وسیله الکترونیکی و به صورت الکترونیکی ذخیره می شود . محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند . در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت یک قطعه سخت افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعا یک ریز پزدازنده است ، در یک کارت پلاستیکی جای داده شده در حالیکه در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار ، از یک نرم افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده استفاده می شود .
. ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می شود . برخی از انواع پول الکترونیکی امکان انتقال موازنه های الکترونیکی را مستقیما از یک مصرف کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث ( همانند صادر کننده پول الکترونیکی ) فراهم می آورند و از آنچه که بیشتر متدوال و مرسوم است آن است که تنها پرداخت های مجاز ممکن ، پرداخت از مصرف کننده به تاجر و همچنین امکان باز خرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است .
. قابلیت انتقال ، محدود به معملاتی است که سابقه آن ها ثبت و ظبط شده باشد . در اکثر روش ها و رویه هایی محصول ، برخی از جزئیات معاملات بین تاجر و مصرف کننده در یک پایگاه داده مرکزی ثبت و ظبط می شود که قابل نمایش دادن و ارایه هستند در مواردی که معاملات به طور مستقیم بین مصرف کنندگان امکان پذیر باشد ، این اطلاعات بر روی دستگاه شخصی مصرف کننده ضبط می شود و تنها هنگامی می تواند از طریق دستگاه مرکزی نمایش داده شده و ارایه شود که مصرف کننده از طریق اپراتور ( عامل طرح ) پول الکترونیک قرارداد بسته باشد .
.تعداد شرکا و طرفینی که به نحو کا کردی و موثر در معاملات پول الکترونیکی دخیل و درگیر هستند ، بسیار بیشتر از معاملات قراردادی است . عموما در معامله پول الکترونیکی ، چهار دسته از افراد دخیل هستند : صادر کننده ارزش پول الکترونیکی ، اپراتور شبکه ، فروشنده سخت افزارها و نرم افزارهای خاص و ویژه ، نقل و انتقال دهنده و تسویه کننده معاملات پول الکترونیکی . صادر کننده پول الکترونیکی مهمترین شخص در این میان است در حالی که اپراتور شبکه و فروشنده ، ارایه کنندگان خدمات فنی هستند و نهادهای انتقال دهنده و تسویه کننده پول الکترونیکی ، بانک ها و یا شرکت هایی با ماهیت بانک هستند که خدماتی را ارایه می دهند که مشابه با خدماتی است که برای دیگر ابزارهای پرداخت بدون پول نقد نیز ارایه می شود .
. موانع فنی و اشتباهات انسانی می تواند اجرای معاملات را مشکل و یا غیر ممکن سازد در حالی که در معاملات مبتی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد .