۱٫مجددا با لاگین به هاست به قسمت Cron jobs مراجعه نمایید.

۲٫زیر عبارت Current Cron Jobs گزینه Edit کرن جاب مدنظر را وارد نمایید.
۳٫ تغییران مدنظر را صورت دهید و Edit Line را گزینش نمایید.