در این بخش از آموزش JQuery ، رویداد mousedown را شرح میدهیم.

رویداد mousedown زمانی اتفاق می افتد که دکمه سمت چپ موس را بر روی عنصر مورد نظر فشار دهید .
رویداد mousedown می تواند دو کار را انجام دهد :

۱- باعث رخ دادن رویداد mousedown برای عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت به صورت زیر است :

 

(selector).mousedown(function)$

۲- باعث اجرا شدن تابع یا دستوری در هنگام فشرده شده دکمه موس بر روی عنصر مورد نظر می شود . شکل استفاده از این حالت به صورت زیر است :

; ( ” selector ” ).mousedown( functoin )$

مثال زیر کاربرد رویداد mousedown را نشان میدهد :

}()p1″).mousedown(function”#)$
;(“!alert(“Mouse down over p1
;({

زمانیکه دکمه ماوس روی عنصر مورد نظر فشرده می شود.