NSS(زیرسیستم سوئیچینگ وشبکه)

وظیفه اصلی بخش NSS مدیریت بر برقراری ارتباط بین مشترکین موبایل با هم و با مشترکهای دیگر از قبیل ISDN وتلفن ثابت می‌باشد و قسمتهای اصلی آن عبارتند از :

AUC، EIR، VLR، HLR، GMSC، MSC