نحوه ایجاد، جایگذاری و استفاده از کلید در سرور

افرادی که به طور مستقیم از یک سرور اختصاصی یا مجازی استفاده می کنند و به طور مداوم با Shell سر و کار دارند، به لحاظ مسائل امنیتی نباید از طریق رمز عبور به Shell وارد شوند بلکه می بایست یک کلید ایجاد کنند و توسط آن کلید به Shell وارد شوند. زمانی که توسط کلید وارد Shell می شوید، علاوه بر اینکه نیازی به وارد کردن رمز عبور نیست، امکان مسدود سازی دسترسی با رمز عبور و همچنین حدث آن مشخصه مهم توسط افراد دیگر فراهم می شود.

کلیدها به دو نوع خصوصی و عمومی ایجاد می شوند که کلید عمومی در سرور قرار می گیرد و کلید خصوصی در اختیار شماست که می بایست برای وارد شدن به Shell از آن استفاده کرد.