هنگام ثبت دامنه کد مجوز دریافت میکنید

هنگامیکه قصد دارید یک دامنه در .com/.net, .org, .info, .biz, .us, .name را از یک ثبات (Registrar) به یک ثبات (Registrar) دیگر انتقال دهید، به کد مجوز (Auth Code) نیاز خواهید داشت. کد مجوز (Auth Code) هنگام ثبت دامنه ایجاد می‌شود و می‌توانید آن را از ثبات (Registrar) فعلی دریافت کنید.
کد مجوز (Auth Code) را می‌توانید  در صفحه مدیریت دامنه در آدرس https://manage.opensrs.net ( یا آدرس https://manage.radcom.ir)  در قسمت Domain Extra’s بیابید.

این کد قابل تغییر است و باید باید بین ۶ تا ۳۲ کاراکتر باشد.