مدل‌سازی کسب و کار عبارتند از:

– شناخت ساختار و دینامیک‌های سازمانی که در آن یک سیستم باید استقرار یابد(سازمان هدف).
– شناخت مشکلات فعلی در سازمان هدف و تشخیص پتانسیل‌های بهبود
– تضمین اینکه مشتری، کاربر نهایی و تولید کنندگان یک شناخت مشترک از سازمان هدف دارند.
– هدایت نیازمندی‌های سیستم که برای حمایت از سازمان هدف مورد نیازند.

دیسیپلین‌ مدل‌سازی کسب و کار توضیح می‌دهد که برای رسیدن به این هدف چگونه می‌توان یک تصویر کلی از سازمان را تولید نمود، و براساس این تصویر کلی فرآیندها، نقش‌ها و مسؤولیت‌های آن سازمان را در یک مدل Use-case کسب وکار و یک مدل شیء کسب و کار تعریف کرد.