تبلیغات گوگلی یکی از بهترین ابزارهای تبلیغ در اینترنت می باشد. اما تنها در صورتی که روش پیاده سازی و استفاده درست از تبلیغات گوگل را بدانید؛ در این صورت به حداکثر پتانسیل خود خواهید رسید. پس برای اطمینان از بدست آوردن بهترین نتایج ممکنه از تبلیغات گوگلی، دقیقاً چه کاری باید انجام دهید؟

این راهنما را جهت کمک به شما برای بدست آوردن امتیاز بیشتر (CTR) و Conversion rate بهتر، جمع آوری کرده ایم.

۱- اجتناب از ” کلیک کنندگان اتفاقی”
از آنجایی که هر کلیک می تواند برابر با درآمد و سود باشد، بسیار مهم است که آمار آنها را داشته باشیم. به این منظور کافی است به “ترافیک اتفاقی” وب سایت خود توجه نکرده و در عوض به مشتریان مناسب خود توجه نموده و آنها را تشویق نمایید. برای این کار در تبلیغات خود از متنهایی استفاده نمایید که از کلیک کردن اتفاقی افراد جلوگیری می نماید و همزمان مشوق مشتریان بالقوهء خود باشید.

به طور مثال اگر شما در آگهی های خود قیمت محصولات و یا خدمات خود را درج نمایید، در نگاه اول این افراد ممکن است فکر کنند که قیمت این کالا یا خدمات مناسب حالشان نبوده و گران می باشد، در نتیجه اصلاً زحمت کلیک کردن به خودشان نمی دهند. از سوی دیگر مشتریان جدی، بسیار مشتاق به کلیک بر روی آگهی هایی هستند که تمامی اطلاعات مربوطه را به نمایش گذاشته اند.

۲- در تبلیغات مبتنی بر محتوا جانب احتیاط را رعایت نمایید.
برخی افراد کیفیت ترافیکی که به طور مستقیم از موتور جستجوی گوگل ارسال می شود را در می یابند؛ و احتمال تبدیل شدن جستجو کنندگان به خریدار به مراتب بیشتر از ترافیکی است که از طرف تبلیغات (آگهی های متنی) می باشد. به خصوص در مراحل اولیهء تبلیغات گوگلی، چیزیست که همیشه به دنبالش بوده اید.

توصیه های ما در مورد content network کارساز نبوده و استفاده نمی شود، مگراینکه خود شما بدانید که چه کاری انجام می دهید.

۳- www را حذف نمایید
درست است! مطمئن شوید در ابتدای نمایش URL خود، www را حذف نموده اید. این کار به شما فضای بیشتری برای واژه های مهم و کلمات کلیدی می دهد.