نکات مهم پارک کردن دامنه در cpanel

حتماً باید قبل از پارک dns های دامنه جدید تنظیم شده  باشد
اگر دامنه ای که می خواهید پارک کنید ir است باید چند ساعت پس از تغییر dns صبر کنید
دامنه ir حتماً باید توسط ایرنیک تائید شود. پس از تائید و تنظیم dns قابل پارک خواهد بود
پس از تنظیم dns معمولا چند ساعت طول می کشد تا dnsهای جدید برای دامنه شناخته شوند
پس از پارک ممکن است برای دامنه جدید صفحه default سی پنل نمایش داده شود که این مورد عادی است و پس از چند ساعت برطرف خواهد شد