نکات ایمنی wordpress

, نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

-همیشه سعی کنید آخرین “version” بروزرسانی شده را مورد استفاده قرار دهید.
-تمامی “plugin” هایی را که مورد مصرف قرار می دهید را چک کنید تا مشکل امنیتی شناخته شده ای در آنها وجود نداشته باشد.
-سطح دسترسی فایل پیکربندی در “database” را بصورت “read only” تغییر سطح دهید.
chmod=600

لازم به ذکر است, که نام فایل پیکر بندی در جوملا “configuration.php” و در وردپرس”wp-config.php” می باشد