در این مطلب قصد داریم تا مقئمه ای را برای شما در مورد یکی دیگر از کنترل های موجود در زبان برنامه نویسی ASP.NET را بررسی گمنیم.در این مطلب به صورت مقدماتی با این کنترل آشنا می شوید تا در مطالب بعدی بیشتر به آن بپردازیم.

نمایش و صفحه بندی اطلاعات توسط کنترل ListView:

برای نمایش اطلاعات بر روی یک صفحه ASP.Net به موارد زیر نیاز دارید :

یک اتصال به منبع داده ای مثلا پایگاه داده . در این راهکار، ما یک ارتباط را به پایگاه داده SQL Server با نام AdventureWorks ایجاد خواهیم کرد .
یک کنترل سرور داده بر روی صفحه که به پایگاه داده متصل شده و اطلاعات را از آن دریافت و یا به آن ارسال می کند. در این راهکار از یک کنترل SqlDataSource برای ارتباط با پایگاه داده AdventureWorks استفاده خواهیم کرد .
یک کنترل بر روی صفحه برای نمایش اطلاعات که در این راهکار از کنترل ListView استفاده خواهیم کرد .