همیشه این امکان برای بیان اندیشه، احساسات و نظرات از طریق راه های مختلف و متعددی وجود دارد. این حالات و روش های مختلف بیان نظرات مانند اشکال مختلف هنری می باشد، یعنی اگر هر روشی به صورت مناسبی اجرا شود در پایه های فرهنگ آن جامعه جای می گیرد.

Wordsmithery (اشاره به استفادهء موثر و قدرتمند از زبان نوشتاری) از این قاعده مستثنی نیست. اغلب من تلاش می کنم تا افراد را به مثبت فکر کردن برای دریافت بازدید کنندهء وب سایت تشویق نمایم. قصد ندارم هیچ نوع صحبت کلیشه ای کنم، اما برای آسانی و سادگی گاهی اوقات واژه ها کاملاً تاثیرات لازم را ندارند. هنگامی که به بخش آمارها می آئید، واژه ها ممکن است در ارائهء بخش عمده ای از اطلاعات و انتقال آن موفق باشند – اما نتیجهء آن می تواند کسل کننده و طولانی باشد.

به طور مشابه اضافه کردن و استفاده کمی از کلمات طنز و یا کلمات هنری در گرافیک تصویری و تصاویر بصری بسیار سخت بوده و یا تعامل با چشم بازدیدکنندهء وب سایت و دستیابی به مطالب صفحه و یا افراط کاری در نشانه گذاری مطالب به همین صورت می باشد.

برای موفقیت در این موارد در طراحی سایت شما نیاز به چیزهایی دارید که نشان دهندهء‌واقعیت می باشد. همچنین جلب نظر بازدیدکننده و شکستن اغلب مفاهیم پیچیده به تکه های کوچک و قابل فهم در وب سایت بهترین روش برای نیل به این موفقیت می باشد. در این مورد و اقدام برای رسیدن به موفقیت در طراحی سایت جذاب، بهترین انتخاب infographic می باشد.

مثال یک – آمار استخدام در سال ۲۰۱۰ در یک نگاه

عنوان اینفوگرافیک به صورت اختصار بیانگر عملکرد infographic می باشد. به صورت واضح بیانگر اعداد و ارقام واقعی است که خواستار به اشتراک گذاری برای دیگران می باشد. به این تصویر توجه فرمایید: