نشان‌های جدول پشتیبانی‌شده

فهرستی از نشان‌های جدول اچ‌تی‌ام‌ال پشتیبانی شده در زیر به همراه چگونگی استفاده از آن در زیر آورده شده‌است.

hho

aw