ایزوله سازی نرم افزارهای کاربردی یا Application ها
در دنیای فیزیکی دیتا سنتر ها معمولا از مدل یک سرور یک نرم افزار برای ایزوله سازی نرم افزارهای کاربردی از همدیگر استفاده می کردند به این صورت که هر سرور سخت افزاری که در مدار قرار می گرفت برای اینکه تداخلی با سایر سرورها و نرم افزارهای آن نداشته باشد فقط و فقط یک نرم افزار روی آن نصب و راه اندازی می شد. این موضوع باعث به وجود آمدن بی نظمی و پراکنده شدن سرورها و سرویس ها ، بالا رفتن هزینه ها و همچنین بهره برداری نامناسب از سرورهای فیزیکی می شود. مجازی سازی سرور با استفاده از تفکیک کردن سخت افزار و سیستم عامل ها و امکان قرارگیری چندین سیستم عامل بر روی یک سیستم فیزیکی باعث استفاده بهینه از سرورهای سخت افزاری و همچنین حذف مشکلات compatibility نرم افزارها می شود. اینکار باعث استفاده بهینه از منابع بلااستفاده سرورهای سخت افزاری نیز می شود به گونه ای که CPU ها و RAM ای که در حالت عادی بلا استفاده باقی می ماندند بصورت کامل مورد استفاده قرار می گیرند.