نحوه restor فول بک آپ در دایرکت ادمین

برای ریستور کردن فول بک آپ در دایرکت ادمین از داخل سرور ابتدا وارد SSH شوید

وارد پوشه admin شوید ( دستور زیر )

cd /home/admin
هاستی که قصد منتقل کردن آنرا دارید فول بک آپ بگیرید و فایل بک آپی را به پوشه public_html منتقل کرده و سطح دسترسی آنرا ۷۷۷ بزارید
در خط فرمان لینوکس با دستور زیر فایل را منتقل کنید به سرور خود

wget domain.com/backup.tar.gz

پس از انتقال سطح دسترسی آنرا به ادمین تغییر دهید

chown admin:admin backup.tar.gz

حال وارد admin دایرکت ادمین شوید ، به قسمت admin backup بروید
به پایین صفحه بیایید و در قسمت ریستور آنجا که نوشته شده
Step 1: From Where
جلوی آن تایپ کنید

/home/admin

روی update Files بزنید

در قسمت
Step 3: Select Files

فایلی را که منتقل کرده اید انتخاب کنید و بر روی ریستور کلیک نمایید