نحوه Post کردن یک صفحه ASP.Net به صفحه ای دیگر :

یک کنترل دکمه فرمان مثل Button یا LinkButton را بروی صفحه قرار دهید .
مقدار خاصیت PostBackUrl کنترل را برابر با آدرس صفحه ای که می خواهید صفحه جاری به آن Post شود ، قرار دهید . همانند کد مثال زیر .

مثال : در مثال زیر یک دکمه فرمان Button قرار داده ایم که در صورت کلیک بر روی آن ، باعث می شود تا صفخه جاری به صفحه اصلی سایت Post شود :

butt