نحوه یافتن افراد در اینترنت :

یافتن شماره تلفن و آدرس اشخاص
محدود‌تر کردن عمل جستجو
یافتن آدرس‌های پست الکترونیک اشخاص
یافتن اطلاعات اشخاص به وسیله بانک اطلاعاتی سایت‌های دیگر
یافتن آدرس‌های پست الکترونیکی در گروه‌های خبری (مثل Usenet )