پیدا کردن فایل های بزرگ تر از ۱۰۰ کیلو بایت
VBscript

برنامه ی زیر یک مثال از کار با فایل ها در VBScript است. به کنک این برنامه می توانید فایل هایی که از جد مشخصی حجمشان بالا تر است را پیدا کنید.

each