نحوه پارک دامنه پنل هاست ویندوز 

ه بخش Domains –> Add Domain –> Domain Alias بروید
نام دامنه را در کادر مربوطه تایپ کنید
گزینه ی Point to existing Web Site را فعال کنید و وبسایت مورد نظر را انتخاب کنید
روی گزینه ی Add Domain کلیک کنید

توجه : اگر با خطای زیر مواجه شدید، تیک مربوط به Enable DNS  را بردارید:

DNS Zone already exists on the target service