در این بخش قصد داریم تا یکی دیگر از نکات مربوط به پایگاه داده را در زبان برنامه نویسی asp.net بررسی کنیم.قصد داریم در مورد نحوه نگهداری رشته های ارتباطی ( connection string ) در زبان asp.net نکاتی را مرور کنیم.

بهترین روش برای تعیین و نگهداری رشته های ارتباطی ، قرار دادن آنها در فایل web.config و در درون المنت <configuration> است . برای این منظور شما بایستی به ازای هر رشته ارتباطی یک تگ <connectionStrings> را درون المنت <configuration> ، همانند شکل کلی زیر ، تعریف نمایید :

untitled

در مثال فوق ، هم نام رشته ارتباطی و هم Provider آن تعیین شده است . هر کنترلی درون هر صفحه ای از سایت می تواند به این رشته ارتباطی متصل شده و از آن استفاده نماید . قرار دادن یک رشته ارتباطی درون فایل web.config چند مزیت دیگر نیز دارد :

هر بار که مشخصات رشته ارتباطی تغییر کند ، کافی است اطلاعات آن را یکبار درون فایل web.config به روز کرده و این تغییر در تمام سایت اعمال می شود .
می توانید با قرار دادن یک رشته ارتباطی درون فایل web.config ، امنیت آن را بالا ببرید