نصب Read only domain controller
برای راه اندازی یک RODC ابتدا در سروری که اکتیو دایرکتوری دامین کنترلر ما روی آن نصب هست یک یوزر برای RODC تعریف می کنیم.
۱٫ با تایپ دستور dcpromoدر Run ویزارد مربوط به نصب RODC را فعال میکنیم

dir

۲٫سیستم بعد از اطمینان از عدم نصب ADDS آن را بصورت خودکار نصب میکند.

hgg

۳٫ ویزارد مربوط به نصب روی صفحه نمایش ظاهر میشود.روی Next کلیک میکنیم

acti

۴٫اطلاعات ذکر شده در رابطه با انطباق پذیری سیستم عامل را خوانده و Next را انتخاب میکنیم

wssa

۵٫گزینه اول (existing forest) را انتخاب میکنیم

qwa
۶٫اسم دامین مورد نظر و اطلاعات یک کاربر ادمین را در این بخش وارد میکنیم:

lkk

۷٫ در این قسمت حوزه دامین را تعیین میکنیم و چون در اینجا تنها یک دامین وجود دارد سیستم آن را بصورت پیش فرض انتخاب کرده است.روی Next کلیک میکنیم

back

۸٫به دلیل وجود تنها یک DC سیستم بصورت default مکان مربوط به دامین را انتخاب میکند

uuy

.گزینه DNS server فعال است.بنابراین تنها گزینه Read-only domain controller را فعال میکنیم و روی Next کلیک میکنیم.

ttr

.در این قسمت یوزری را که در ابتدای کار روی سرور اصلی برای RODC ساختیم را به سیستم معرفی میکنیم .این یوزر روی RODC بصورت local ادمین خواهد بود اما یک کاربر معمولی برای دامین کنترلر اصلی محسوب میشود.

mkkh

.در شکل زیر محل ذخیره سازی فایلهای پایگاه داده و log فایلهاو sysvolها نشان داده میشود.Next را انتخاب میکنیم.

cinp

۱۲٫در این قسمت رمز restore mode را بصورت پیچیده وارد میکنیم

12

 

۱۳٫با انتخاب گزینه Next در صفحه خلاصه ی تنظیمات به مرحله بعد میرویم:

ssa

۱۴٫مرحله نصب RODCآغاز میشود و گزینه reboot on completion را انتخاب میکنیم تا بعد از اتمام مراحل نصب ،سیستم بصورت خودکار restart شود .

sp