پس از نصب esxi بر روی VPS قبل از اینکه آنرا روشن کنید بر روی ماشین مجازی راست کلیک کرده و edit setting را بزنید سپس بر روی کانفیگوریشن پارامتر که کلیک کردید از گزینه add این موارد را اضافه کنید

deploymentPlatform | vmkernel

monitor_control.vt32 | TRUE

monitor_control.restrict_backdoor | TRUE