نصب ماژول Ioncube

برای نصب این ماژول دستوارت زیر رو به ترتیب وارد کنید:

htp

سپس دستور زیر را وارد کنید:

ini

حالا به اخر این فایل این خط را اضافه کنید:

zend

سپس اپاچی رو ریستارت کنید
برای اینکه مطمئن شید که ایا نصب شده است یا نه در خط فرمان خود این دستور را تایپ کنید: