نحوه مشاهده پایگاه داده

س از اینکه پایگاه داده ی شما Add شد برای مشاهده ی پایگاه داده و جداول آن می توانید به قسمت MyLittleAdmin مراجعه نموده و یوزر و پسورد را تعریف نمایید و به آدرس URL : http://174.142.75.244:10000 مراجعه نمایید و با نام پایگاه داده و یوزر و پسوردی که ساخته اید می توانید وارد SQLManager شوید.