اگر شما role Internet Printing را نصب کنید، می توانید پرینترها را با استفاده از مرورگر و آدرس http://<ServerName>/Printers مدیریت کنید. برای نصب این سرویس :

از Server Manager به Roles رفته و Add role را بزنید.

Add role

hg

مدیریت Internet Printing

اگر شما role Internet Printing را نصب کنید، می توانید پرینترها را با استفاده از مرورگر و آدرس http://<ServerName>/Printers مدیریت کنید. برای نصب این سرویس :

از Server Manager به Roles رفته و Add role را بزنید.

Add role
– در صفحه انتخاب Role، گزینه Print And Document Services را تیک بزنید و Next کنید.- اگر قبلا یکی از سرویس های این role را نصب کرده باشید، نصب دیگر سرویس های آن از این قسمت غیرفعال خواهد بود. برای نصب ،از server manager روی print and document services راست کلیک کرده و Add role services را بزنید- در صفحه select role services و گزینه Internet Printing را تیک زده که همراه با آن بایستی برخی از سرویس های مورد نیاز از Web server (IIS) را نیز نصب کنید. Add required role services را زده و Next کنید.

– بقیه مراحل را Next کرده و در انتها Install کنید.

حال برای نمایش و مدیریت پرینترها، مرورگر را اجرا کرده و در قسمت آدرس ، مسیر http://server01/printers/ را تایپ و Enter کنید. ( به جای server01 نام سرور مورد نظر خود  را بنویسید).
روی پرینتر مورد نظر خود کلیک کرده تا جزییات و وضعیت آن را مشاهده کنید.

برای اتصال مستقیم به یک پرینتر share شده از طریق مرورگر، آدرس را بصورت زیر وارد کنید :

http://<ServerName>/Printers/<PrinterName>/.printer